Αναμονή έναρξης της μετάδοσης...
Η μετάδοση έχει ολοκληρωθεί
Η προσέλευση για την συγκεκριμένη μετάδοση έχει ολοκληρωθεί

Ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρος

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό για την έναρξη της μετάδοσης σε αυτήν την συσκευή/browser;

...
Ο κωδικός πρόσβασης έχει λήξει για την συγκεκριμένη μετάδοση